Gural Kansas Ivory Bol viereckig 130x130 mm Fs


  • Referenz: 7421165